"Nikdy neviete, čo dokážete, pokým to neskúsite. Preto sa snažíme byť dnes múdrejší a lepší, ako sme boli včera."

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Poľný Kesov 69
  Poľný Kesov 69, 951 15
 • 037/7787230
Sobota 22. 7. 2017

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 145180

Vitajte na stránkach našej školy

Naša základná škola sídli v budove Liečebno-výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Budova sa nachádza v peknej prírode, kde prebieha aj vyučovanie. Triedy sú vybavené novým nábytkom, takže žiaci sa vyučujú v príjemnom prostredí. K dispozícii máme veľkú telocvičňu, školskú jedáleň, veľké ihrisko. Triedy sú vybavené počítačmi, ktoré sa využívajú na vyučovaní. Knihy v školskej knižnici prispievajú tiež k vzdelanosti našich žiakov i učiteľov.

Novinky

 • Dňa 21.4.2017 sa naši žiaci Terezka Pňačeková /4.ročník/ a Peťko Kukan /3.ročník/ zapojili do súťaže Technické minimum v DOMINO Nitra. Nezískali umiestnenie, ale získali skúsenosti. Podarilo sa im vyrobiť auto z papiera a ozdobný kvietok.

 • Dňa 20.4.2017 sme pozvali deti MŠ a žiakov LVS do našej školy na výstavu zvierat vyrobených z odpadového materiálu. Deti i žiaci obdivovali pekné výrobky šikovných žiakov.

 • Žiaci 3.a 4.ročníka sa zapojili do súťaže Technické minimum.Na úlohu mali doma vyrobiť zvieratko z odpadového materiálu. Do školy prišli žirafy, krokodíl, panda a zajko. Zo zvieratiek sme vytvorili ZOO. Tieto zvieratká vyrobili: Terezka Pňačeková, Peťko Kukan, Miško Gál, Natálka Pilná, Alžbetka Vbučková a Dominika Barčová.Žiaci ukázali svoju zručnosť a tvorivosť.

 • Dňa 10.4.k nám do školy zavítali manželia Žilíkoví. Pásmom ľudových hier a piesní, hrou na rôzne hudobné nástroje nám ukázali ako sa kedysi deti hrávali a čo si spievali.Program sme si pozreli spolu s deťmi MŠ a žiakmi LVS.

 • Hurá! Hurá! Opäť sme získali ocenenie vo výtvarnej súťaži Svet fantázie, ktorú vyhlásilo CVČ DOMINO v Nitre.Ocenená bola výtvarná práca" Horseland" žiačky Natálii Pilnej z 3.ročníka. Všetci jej blahoželáme!

 • Dňa 31.3.2017 sme sa so žiakmi zapojili do upratovania obce. Od pani starostky sme dostali jednorazové rukavice a vrecia. Žiaci usilovne zbierali odpad poodhadzovaný do jarkov i v parku.Svojou pracovitosťou prispeli žiaci k udržiavaniu čistoty v obci.

 • Opäť sa tešíme, že časopis Vrabček č.8 uverejnil výtvarnú prácu nášho žiaka Petra Kukana /3.roč./ v rámci januárovej súťaže obrázok na motív pesničky.Blahoželáme P.Kukanovi.

 • V mesiaci marec prebiehala v Krajskom osvetovom stredisku výtvarná súťaž Vesmír očami detí. Práce našich žiakov neboli ocenené , ale všetkých desať výtvarných prác je vystavených v priestoroch KOS. Výstava sa nám veľmi páčila a tešíme sa, že naši žiaci sú tvoriví am kreatívni.

 • Dňa 15.3.2017 sme si spolu s deťmi MŠ a žiakmi LVS pozreli vystúpenie zberateľa ľudových piesní p.A.Budinského.Priniesol rôzne rôzne hudobné nástroje, ktoré mali žiaci poznávať.Každý odchádzal s vystúpenia s dobrou náladou.

 • Dňa 15.3.2017 sme sa stretli sa stretli so žiakmi a pedagógmi LVS. Každý žiak mal vytvoriť záložku podľa vlastných predstáv. Tu sa prejavilo nadanie, tvorivosť i kreativita žiakov. Všetky záložky boli pekné, najkrajšie boli odmenené vecnými cenami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Poľný Kesov 69
  Poľný Kesov 69, 951 15
 • 037/7787230

Fotogaléria