"Nikdy neviete, čo dokážete, pokým to neskúsite. Preto sa snažíme byť dnes múdrejší a lepší, ako sme boli včera."

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Poľný Kesov 69
  Poľný Kesov 69, 951 15
 • 037/7787230
Nedeľa 26. 3. 2017

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 141725

Vitajte na stránkach našej školy

Naša základná škola sídli v budove Liečebno-výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Budova sa nachádza v peknej prírode, kde prebieha aj vyučovanie. Triedy sú vybavené novým nábytkom, takže žiaci sa vyučujú v príjemnom prostredí. K dispozícii máme veľkú telocvičňu, školskú jedáleň, veľké ihrisko. Triedy sú vybavené počítačmi, ktoré sa využívajú na vyučovaní. Knihy v školskej knižnici prispievajú tiež k vzdelanosti našich žiakov i učiteľov.

Novinky

 • Základná škola v Poľnom Kesove organizuje zápis detí do 1.ročníka dňa 3. a 4. apríla 2017 v priestoroch školy.

  Škola ponúka:

  - výučbu anglického jazyka od 1.ročníka

  - individuálny prístup k žiakom

  - pozitívnu klímu vo výchovno-vyučovacom procese

  - školský klub, stravovanie v školskej jedálni

 • Dňa 17.2.2017 sa v našej škole konalo školské kolo  súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Všetci súťažiaci boli dobre pripravení. Na 1.mieste sa umiestnila Terezka Pňačeková /4.r./, 2.miesto získala Simonka Pilinská /2.r./, 3.miesto získali dvaja žiaci: Peter Kukan /3.r./ a Karin Ulická /2.r./. Umiestnení žiaci boli odmenení knihou.

 • Dňa 15.2,2017 sa v telocvični LVS odohral priateľský zápas vo florbale medzi našimi žiakmi a žiakmi LVS. Družstvá boli miešané a žiaci hrali s oduševnením. Všetci hráči boli odmenení vecnou cenou, ktorú si mohli vybrať.

 • 14. 2. 2017

  Do galérie flautisti boli pridané fotografie.

 • Dňa 12.2.2017 sa konal v kultúrnom dome Poľný Kesov karneval, ktorý organizovala kultúrna komisia.. Naši žiaci povyrábali rôzne reťaze, masky, šašov i lampáše, ktorými sme kultúrny dom vyzdobili.Karneval bol vynikajúci, všetky masky súťažili, zabávali sa, vládla veselá atmosféra. Na karnevale sa stretli čaodejnice, princezné, zvieratká, rôzne postavy, dokonca aj čajník. Všetky masky boli odmenené sladkosťami, knihami a rôznymi inými cenami. No a babičky napiekli výborné šišky a fánky.

 • Do 10.februára 2017 sa konala výtvarná súťaž Najkrajšia a najmilšia Valentínka., ktorú vyhlásila p.uč.Švajdová z LVS. Žiaci mali využiť svoju fantáziu a zručnosť. Všetky práce sú vystavené na chodbe a hlasovania sa zúčastnili žiaci, učitelia i rodičia. V kategórii Najmilšia Valentínka sa umiestnili naše žiačky na 2.mieste Terezka Pňačeková a 3.mieste Dominika Barčová. V kategórii Najkrajšia Valentínka naši žiaci získali 2.miesto - Dominika Barčová a 3.miesto - Karinka Ulická. Všetci žiaci boli odmenení sladkosťou

 • Opäť časopis Vrabček uverejnil foto našich žiakov zo súťaže HOVORME O JEDLE /č.5/ a výtvarnú prácu "Strom" žiačky 1.ročníka Denisky Griesbachovej./č.6/

 • Pod vedením Mgr. Zdenky Markovičovej vychádza nové číslo nášho školského časopisu naŠAŠKOla. Nájdete v ňom akcie, projekty a súťaže poriadané školou, naše úspechy, slohové práce žiakov a zábavné strany.

 • Dňa 12.1.2017 sme sa oboznáznámili s projektom Džúsy a pyré a prihlásili sme žiakov 1.- 3.ročníka./www.dzusyapyre.eu/

 • Dňa 21.12.2016 sa naši žiaci spolu s pani učiteľkami pustili do pečenia medovníkov. Cesto gúľali, vykrajovali a ukladali na plech. Pani kuchárky v kuchyni nám medovníky upiekli. Nasledovala Vianočná besiedka pre rodičov, na ktorej žiaci spievali vianočné koledy, hrali na flaute, recitovali a hrali divadlo. Po vystúpení si spolu s rodičmi pochutnávali na sladkých medovníkoch. Po celý čas vládla vianočná atmosféra. Každý rodič si odniesol ako darček svietnik a ikebanu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Poľný Kesov 69
  Poľný Kesov 69, 951 15
 • 037/7787230

Fotogaléria